Nachhaltigkeit_UK

Miljøvenlighed / Bæredygtighed


Diskussionerne om bæredygtighed medfører usikkerhed, men også en nytænkning. Da vi også behandler plast, tænkte vi på, hvordan vi ville reagere på dette. Vi har haft at gøre med alternative materialer i lang tid.

Allerede i 2011 var vi den første producent, der lancerede en hyldeforkant fremstillet af miljøvenligt PET-materiale. Vi er i konstant udvikling med at finde miljøbevidste materialer og produkter.
 

 

1. Produkter

For at give dig et bedre overblik har vi introduceret produktafmærkning, som vi gerne vil introducere dig nedenfor:
rena

Renzel Natur

Produkter med denne etiket består stort set af naturlige og vedvarende råmaterialer. Endelige råmaterialer udskiftes på denne måde. Ud over klassiske materialer som træ eller papir undersøges der konstant nye materialer.
recycled

Genbrugsmateriale

Produkter med denne etiket består af plastaffald eller gamle varer, der er genanvendt. VKF Renzel kontrollerer regelmæssigt, hvilke områder det er muligt at gøre brug af genanvendelse. Dette sparer ressourcer og forbedrer genbrugscyklussen.
naturbelassen

Naturlig præsentation

Produkter med denne etiket hjælper med at reducere omfanget af ydre emballage i detailhandlen. På denne måde undgås affald, uden at skulle give afkald på en tiltalende præsentation for kunden. De gør det også muligt for forbrugerne at foretage køb baseret på deres behov.

2. Fremstilling

  • Omhyggelig planlægning af fremstillingsprocesser reducerer spild af råvarer
  • Introduktion af naturressourcer f.eks. majsstivelse og træ samt genanvendelige materialer sikrer miljøbevidst bortskaffelse
  • Omhyggeligt valg af råvarer minimerer giftige gasser og nedbrydningsprodukter
  • Forøgelse af pakkemængder reducerer emissioner og sparer på emballagen.


3. Rester og bortskaffelse af affald

  • Sortering af affaldsprodukter understøtter genanvendelse gennem certificerede bortskaggelsesfirmaer
  • Energiproduktion ved termisk genanvendelse af brændbare affaldsprodukter
icon_ruecknahme_von_rohstoffen
  • Returnering af solgt plast
  • For en jævn proces og et perfekt returforløb i genbrugscyklussen skal plast sorteres, meddeles på forhånd og leveres fragtfrit
  • Det er ikke muligt at returnere fremmedlegemer

5. Adfærdskodeks for VKF Renzel

Denne 'Code of Conduct' er bindende for alle medarbejdere og leverandører af VKF Renzel og er i det væsentlige baseret på principperne i „United Nations Global Compact“. Det kombinerer vores krav om overholdelse af lov og retfærdighed samt etisk adfærd. Code of Conduct repræsenterer et krav på os, samtidig med at det er et løfte til vores kunder
Download som pdf »

Har du brug for personlig vejledning?

Kontakt os »
luk menu

Vis produkter

Advarsel!

VKF Renzel Danmark ApS
Gå til top