Databeskyttelseserklæring

Hvis der ikke angives andre oplysninger herefter, kræves angivelse af Deres personlige data ikke, hverken lovmæssigt eller som en del af aftalen, og det kræves ej heller for handelens indgåelse. De er ikke forpligtet til at stille oplysningerne til rådighed. Hvis de ikke stilles til rådighed, har det ingen følger. Dette gælder kun for så vidt ved de efterfølgende behandlingsprocedurer, hvor der ikke angives andet. "Personlige data" er alle informationer, som vedrører en identificeret eller identificerbar person.

 

Server logfiler

De kan besøge vores websites uden at give oplysninger om Deres person. Der overføres brugsdata ved hvert tiltag på vores website igennem Deres internetbrowser og de registreres i protokoldata (server log files). Til de registrerede data hører for eksempel navn på siden, dato og tidspunkt for kontakten, overført datamængde og den anmodende Provider. Disse data tjener udelukkende tilvejebringelsen af en uforstyrret drift af vores website og af forbedringen af vores hjemmeside. En indplacering i forhold til en bestemt person er ikke mulig.

 

Indsamling of behandling ved brug af kontaktformularen

Ved anvendelsen af kontaktformularen indsamler vi Deres personlige data (Bavn, e-mailadresse, tekster i beskeder), men kun i det omfang, som De stiller til rådighed. Formålet med databehandlingen er kommunikation. Med afsendelse af Deres besked indvilliger De i behandlingen af de overførte data. Behandlingen foregår på grundlag af artikel 6 (1) litre a DSGVO med Deres samtykke.
De kan til enhver tid tilbagekalde Deres meddelelse til od, uden at retmæssigheden af behandlingen, som fandt sted inden tilbagekaldelsen, berøres. Deres e-mailadresse bruger vi kun til bearbejdning af Deres henvendelse. Deres data slettes til sidst, vis De ikke har givet samtykke til den videre behandling og anvendelse.

 

Anvendelse af Google reCAPTCHA

På vores website anvender vi tjenesten, reCAPTCHA fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Forespørgslen tjener formåler at skelne mellem, om informationsangivelsen sker gennem et menneske eller en computerbehandling. Forespørgslen omfatter afsendelsen af IP-adressen og i givet fald videre fra Google til tjenesten, reCAPTCHA af de påkrævede data, Til dette formål bliver Deres information overført til Google og anvendt videre der. Men Google afkorter først Deres IP-adresse i medlemsstaterne i den Europæiske Union eller i de andre stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en server hos Google i USA og afkortet der. Google vil anvende disse oplysninger i driften af denne website, for at optimere dens ydelse. IP-adressen, som overføres fra reCaptcha, føres ikke sammen med andre data fra Google. I så fald overføres Deres data også til USA. Der findes en afgørelse om tilstrækkeligheden fra Europakommissionen angående dataformidlinger, "Privacy Shield". Google deltager i "Privacy Shield" og har fulgt forskrifterne. Ved at besvare forespørgslen samtykker De til behandlingen af Deres data. Behandlingen foregår på grundlag af artikel 6 (1) litre a DSGVO med Deres samtykke. De kan til enhver tid tilbagekalde Deres samtykke, uden at retmæssigheden af den behandling, som skete på basis af Deres samtykke, berøres.
Nærmere oplysninger om Google reCAPTCHA såvel som den det tilhørende databeskyttelseserklæring finder De på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

 

Kundekonto

Ved åbningen af en kundekonto indsamler vi Deres personlige data i det omfang, som angives der, Databehandlingen tjener det formål at forbedre Deres indkøbsoplevelse og at forenkle ordrebehandlingen. Behandlingen foregår på grundlag af artikel 6 (1) litre a DSGVO med Deres samtykke. De kan til enhver tid tilbagekalde samtykket med en meddelelse til os uden, at det berører retmæssigheden af behandlingen, som fandt sted på basis af samtykket, inden den følgende tilbagekaldelse heraf. Deres kundekonto bliver slettet efterfølgende.

 

Indsamling ved skrivning af en kommentar

Ved kommenteringen af en artikel eller et bidrag indsamler vi Deres personlige data (navn, e-mailadresse, kommentartekst) kun i det omfang, De har stillet dem til rådighed. Behandlingen tjener formålet at muliggøre kommentering og at vise den. Ved afsendelsen af kommentaren samtykker De til behandlingen af de overførte data. Behandlingen foregår på grundlag af artikel 6 (1) litre a DSGVO med Deres samtykke. De kan til enhver tid tilbagekalde samtykket med en meddelelse til os uden, at det berører retmæssigheden af behandlingen, som fandt sted på basis af samtykket, inden tilbagekaldelsen heraf. Deres personlige data bliver efterfølgende slettet.
Ved offentliggørelse af Deres kommentar offentliggøres kun det navn, som De har angivet.

 

Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data ved bestillinger

Ved bestillingen indsamler og anvender vi kun Deres personlige data i det omfang, det er påkrævet for gennemførelse og afvikling af Deres bestilling samt til behandling af Deres anmodning. Det kræves for handelens afslutning, at oplysningerne stilles til rådighed. Stilles de ikke til rådighed, kan der ikke indgås handel. Behandlingen foregår på grundlag af artikel 6 (1) lit. b DSGVO og er påkrævet for gennemførelse af en handel med Dem. Der vil ikke ske videregivelse af Deres data til tredjepart uden Deres udtrykkelige samtykke. Undtaget er vore tjenesteydelsespartnere, som er påkrævet for os til afvikling af handelen eller tjenesteydere, som vi benytter os af indenfor rammerne af ordrebehandlingen. Udover klausulerne i denne databeskyttelseserklæring med de nævnte modtagere er dette eksempelvis modtagere i følgende kategorier: Tjenesteydere indenfor forsendelser, betaling, lager- og økonomistyring, ordreafvikling, webhosting, IT og dropshipping. I alle tilfælde er vi stærkt opmærksomme på de lovmæssige forskrifter. Omfanget af dataformidling er begrænset til et minimum.

 

Anvendelse af e-mailadressen til fremsendelse af nyhedsbreve

Uafhængigt af ordrebehandlingen anvender vi kun Deres e-mailadresse til egne markedsføringsformål med udsendelse af nyhedsbreve, hvis De udtrykkeligt har givet samtykke til det. Behandlingen foregår på grundlag af artikel 6 (1) litre a DSGVO med Deres samtykke. De kan til enhver tid tilbagekalde samtykket med en meddelelse til os uden, at det berører retmæssigheden af behandlingen, som fandt sted på basis af samtykket, inden tilbagekaldelsen heraf. De kan desuden til enhver tid afmelde nyhedsbrevet under de pågældende links i nyhedsbrevet eller ved meddelelse til os. Deres e-mailadresse bliver derefter slettet fra distributionslisten.
Deres data videresendes i denne sammenhæng til en tjenesteyder til e-mailmarketing indenfor rammerne af ordrebehandlingen. Der videregives ikke til tredjeperter.

 

Anvendelse af e-mailadressen til fremsendelse som direct marketing

Vi bruger Deres e-mailadresse, som vi har indsamlet i forbindelse med et køb af en vare eller tjenesteydelse, til den elektroniske overførsel af markedsføring for egne varer eller tjenesteydelser, som ligner dem, som De allerede har købt hos os, hvis De ikke har gjort indsigelse herimod. Det er påkrævet for handelen gennemførelse, at e-mailadressen stilles til rådighed. Stilles de ikke til rådighed, kan der ikke indgås handel. Behandlingen foregår på grundlag af artikel 6 (1) litra f DSGVO af den berettigede interesse i direct marketing. Den kan gøre indsigelse imod denne anvendelse af Deres e-mailadresse med en meddelelse til os. Kontaktdata til udøvelse af indsigelsen finder De på hjemmesidens kolofon. De kan også bruge det dertil indrettede link i reklame-e-mailen. Det koster ikke mere end overførselsomkostningerne ifølge basistarifferne.

 

Videregivelse af e-mailadressen til forsendelsesvirksomheder til information om forsendelsesstatus

I forbindelse med ordrebehandlingen videregiver vi Deres e-mailadresse transportvirksomheder, såfremt De udtrykkeligt har givet samtykke ved bestillingen. Videregivelsen tjener formålet at informere Dem om forsendelsesstatus via e-mail. Behandlingen foregår på grundlag af artikel 6 (1) litre a DSGVO med Deres samtykke. De kan til enhver tid tilbagekalde samtykket med en meddelelse til os uden, at det berører retmæssigheden af behandlingen, som fandt sted på basis af samtykket, inden tilbagekaldelsen heraf.

 

Anvendelse af PayPal

Alle PayPal-transaktioner hører under databeskyttelseserklæringen fra PayPal. Den finder De under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_GB

 

Cookies

Vores website anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes af internetbrowseren på computersystemet hos en bruger. Hvis en bruger går ind på en hjemmeside, kan der gemmes en cookie på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk sekvens af tegn, som muliggør browserens entydige identifikation, hvis man går ind på websitet derfra igen. Vi anvender cookies med formålet at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker. Endvidere gør cookies det muligt for vores systemer at genkende Deres browser efter et sideskift og tilbyde Dem tjenester igen. Visse funktioner på vores internetside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. For dem kræves det, at browseren også genkendes efter sideskiftet.
På vores website anvender vi derudover cookies med det formål at muliggøre en analyse af vores besøgeres surf-adfærd.
Herudover anvender vi cookies med det formål at henvende os til sidens besøgende herefter på andre websites med målrettet, interessetilpasset reklame.
Behandlingen finder sted på grundlag af § 15 (3) TMG såvel som artikel 6 (1) litra f DSGVO den berettigede interesse i de ovenfor nævnte formål.
De data, som er indsamlet om Dem, bliver pseudonymiseret med tekniske foranstaltninger. Herefter er en indplacering af data til Deres person ikke mere mulig. Oplysningerne vil ikke blive gemt sammen med andre personlige data om dem. De har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af årsager som følge af Deres særlige situation, imod denne behandling af personlige data, som er baseret på artikel 6 (1) f DSGVO.
Der registreres cookies på Deres computer. Dermed har De den fulde kontrol over anvendelsen af cookies. Igennem udvalget af tilsvarende tekniske indstillinger i Deres internet browser kan De forhindre registreringen og videreførslen af de indsamlede data. Registrerede cookies kan til enhver tid slettes. Vi gør dog opmærksom på, at De i dette tilfælde ikke kan bruge samtlige funktioner på denne website.
På nedenstående links kan De orientere Dem, hvordan De administrerer cookies på de vigtigste browsers (herunder også, hvordan cookies deaktiveres).
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Brug af Google Analytics

Vores hjemmeside bruger webanalysetjenesten Google Analytics af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Behandlingen af data bruges med formålet at analysere dette websted og dets besøgende. Google bruger disse oplysninger på vegne af operatøren af dette websted til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester til webstedsoperatøren i forbindelse med brug af websteder og internet. IP-adressen, der kommunikeres af din browser som en del af Google Analytics, er ikke knyttet til andre data, som Google opbevarer. Google Analytics bruger cookies, som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Oplysningerne genereret af cookien vedrørende din brug af dette websted overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. IP-anonymisering er aktiveret på dette websted. Google bruger dette til at forkorte din IP-adresse på forhånd inden for medlemsstater i Den Europæiske Union eller i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. Dine data overføres muligvis til USA. Overførsel af data til USA er dækket af en beslutning om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen. Behandlingen udføres på basis af art. 6 (1) lit. f GDPR på grund af vores berettigede interesse i behovsbaseret og målrettet design af hjemmesiden. Du har ret til at nedlægge veto mod denne behandling af dine personoplysninger i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR ved at kontakte os af grunde, der vedrører din personlige situation. Du kan forhindre opbevaring af cookies ved at vælge tilsvarende tekniske indstillinger i din internetbrowser; Vi vil dog gerne påpege, at dette kan forhindre dig i at udnytte alle funktionerne på dette websted fuldt ud. Du kan også forhindre indsamling af de data (inklusive din IP-adresse), der genereres af cookies og relateret til din brug af hjemmesiden af Google, samt behandling af disse data fra Google ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan indstille en opt-out-cookie for at forhindre, at Google Analytics indsamler på tværs af enheder. Opt-out-cookies forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger dette websted. Du er nødt til at fravælge alle systemer og enheder, der er i brug, for at dette kan fungere omfattende. Hvis du klikker her, indstilles opt-out-cookien: Deaktiver Google Analytics .
Du kan finde mere detaljerede oplysninger om vilkår og betingelser for brug og databeskyttelse på https://www.google.com/analytics/terms/gb.html og på https://policies.google.com/?hl=en.

 

Anvendelse af econda

På vores website bruger vi analyseværktøjet fra econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). Der indsamles og gemmes anonymiserede data med løsninger og teknologier fra econda GmbH, og fra disse oplysninger udarbejdes der brugerprofiler med anvendelse af pseudonymer. Til dette formål kan der anvendes cookies, som muliggør internetbrowserens genkendelse. Brugerprofilerne sammenføres dog ikke med data vedrørende pseudonymets ejeruden et udtrykkeligt samtykke. I særdeleshed gøres IP-adresser uigenkendelige umiddelbart efter de kommer ind, hvorefter en indplacering af brugerprofiler til IP-adresser ikke er mulig. Anvendelsen af pseudonymiserede data foregår på grundlag af bestemmelserne i paragraf 15 (3) TMG. De kan til enhver tid i fremtiden gøre indsigelse mod og deaktivere indsamling og lagring af data her, De kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne indsamling og lagring af data her https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out//. Indsigelse gælder kun for den pågældende enhed og den webbrowser, som er installeret her, så gentag venligst proceduren på alle enheder. Når De sletter Opt-out-Cookien, bliver anmodninger overført igen til econda.

 

Anvendelse af remarketing- eller »lignende målgrupper« funktionen fra Google Inc.

På vores website anvender vi remarketing- eller "Lignende målgrupper"-funktionen fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Formålet med denne funktion er analyse af besøgsadfærd og af besøgernes interesser.
Google anvender cookies til gennemførsel af analyse af brugen af websitet, hvilket udgør grundlaget for udarbejdelsen af de interessetilpassede reklamer. Besøgene på websitet såvel som de anonymiserede data om anvendelsen af websitet sammenfattes på basis af cookies. Der foregår ingen lagring af personlige data fra de besøgende på websitet. Hvis De efterfølgende besøger en anden website i Google Display-netværk, vises der reklamer for Dem, som med højere sandsynlighed vil tage tidligere produkt- og informationsområder i betragtning.
I så fald overføres Deres data også til USA. Der findes en afgørelse om tilstrækkeligheden fra Europakommissionen angående dataformidlinger til USA.
Behandlingen foregår på grundlag af artikel 6 (1) litre f DSGVO af den berettigede interesse i at kontakte de besøgende på websitet målrettet med reklame, ved det, at der udarbejdes interessetilpassede reklamer, når de besøger andre websites i Google Display-netværket.
De har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af årsager som følge af Deres særlige situation, imod denne behandling af personlige data, som er baseret på artikel 6 (1) f DSGVO.
Desuden kan De deaktivere anvendelsen af cookies permanent med Google, ved at vælge det efterfølgende link og downloader og installerer det Plug-In, som stilles til rådighed: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

Alternativt kan De deaktivere anvendelsen af cookies til tredjepart, når De går ind på siden for deaktivering for netværksreklameinitiativet (Network Advertising Initiative) under https://www.networkadvertising.org/choices/ og ændrer indstillingen til Opt out.
Nærmere oplysninger om Google Remarketing såvel som den det tilhørende databeskyttelseserklæring finder De på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

 

Anvendelse af Google AdWords Conversion tracking

På vores website anvender vi online-reklameprogram "Google AdWords" og indenfor disse rammer, conversion tracking (Besøgsanmeldelse). Google Conversion Tracking er en analysetjeneste under Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Når De klikker på en reklame, som er udarbejdet af Google, gemmes en cookie til Deres conversion tracking på Deres computer. Disse cookies har en begrænset gyldighed, indeholder ingen personlige data og bidrager dermed ikke til den personlige identifikation. Når De besøger vores website og cookien ikke er udløbet, kan Google og vi registrere, at De har klikket på reklamen og blev ledt videre til denne side. Hver Google AdWords-kunde har en forskellig cookie. Således er der ingen mulighed for, at cookies kan følges over websites af AdWords-kunder.
Oplysningerne, som indsamles ved hjælp af conversion cookie, tjener formålet at fremstille conversion-statistikker. Her ser vi det samlede antal brugere, som har klikket på vores reklamer og er ledt videre til en side med conversion tracking-tag. Vi indsamler dog ingen informationer, der kan identificere brugeren personligt. Behandlingen foregår på grundlag af artikel 6 (1) litra f DSGVO af den berettigede interesse i målrettet reklame og analysen af virkningen og effektiviteten af denne reklame.
De har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af årsager som følge af Deres særlige situation, imod denne behandling af personlige data, 6 (1) f DSGVO.
Desuden kan De forhindre lagringen af cookies ved hjælp af udvalget af tilsvarende tekniske indstillinger i Deres browsersoftware. Vi henviser til, at De i dette tilfælde ikke vil kunne bruge alle funktioner på websitet. De vil således ikke blive optaget i conversion tracking-statistikkerne.
Desuden kan De deaktivere reklame, der er persontilpasset til Dem i indstillingerne for reklamer fra Google. De kan finde en vejledning under https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en Herudover kan De deaktivere anvendelse af cookies hos tredjepart, ved at gå ind på deaktiveringssiden hos netværksreklameinitiativet (Network Advertising Initiative) under https://www.networkadvertising.org/choices/ and following the opt-out instructions.

Gå ind på siden og vælg Opt out.
De kan finde yderligere oplysninger såsom databeskyttelseserklæring fra Google under: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

 

Brug af Vimeo komponenter

Vi anvender komponenter fra leverandøren Vimeo hos os. Vimeo er en service fra Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Ved hvert besøg på vores website, som er udstyret med sådanne komponenter, foranlediger disse komponenter, at den browser, som De anvendte downloader en tilsvarende fremstilling af komponenter fra Vimeo. Når De går ind på vores hjemmeside og samtidig er logget ind hos Vimeo, registrerer Vimeo gennem informationen, som er indsamlet af komponenterne, hvilken konkret side, De besøger og tilpasser Deres personlige account hos Vimeo med disse oplysninger. Hvis De for eksempel klikker på „Play“-knappen eller indsender tilsvarende kommentarer, overføres disse oplysninger til Deres personlig brugerkonto hos Vimeo og lagres der. Derudover videresendes information om, at De har besøgt vores side, til Vimeo. Dette sker uafhængigt af, om De for eksempel klikker på komponenter eller indsender kommentarer eller ikke.
Hvis De vil slette denne overførsel og lagring af data om Dem og Deres opførsel på vores website gennem Vimeo, skal De logge ud hos Vimeo, og det skal ske før De besøger vores side. Databeskyttelsesmeddelserne fra Vimeo giver desuden nærmere oplysninger, særligt om indsamling og anvendelse af data på Vimeo: https://vimeo.com/privacy

 

Anvendelse af YouTube

På vores website anvender vi funktionen med spil i forbindelse med YouTube-Videos der fra YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube"). YouTube er en virksomhed, som er forbundet med Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") Hos Youtube viser funktionen videoer i baggrunden i en iFrame på websitet. Hermed er optionen, »udvidet databeskyttelsesindstilling«, aktiveret. Derved lagres der ingen oplysninger om de besøgende på websitet af Youtube. Først, når man ser en video, sendes der oplysninger til Youtube, hvor de bliver lagret.
Nærmere oplysninger om indsamling og anvendelse af data med YouTube og Google, om Deres rettigheder angående dette, hvad angår beskyttelse af Deres privatsfære, finder De i databeskyttelsesmeddelelserne fra YouTube https://www.youtube.com/t/privacy.

 

Anvendelse af GoogleMaps

På vores website anvender vi funktionen til indsættelse af GoogleMaps-kort fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Funktionen muliggør den visuelle fremstilling af geografiske oplysninger og interaktive landkort. Derved bliver der samlet data om sidernes besøgende indsamlet og anvendt af Google ved kontakt til siderne, hvor GoogleMaps-kort er involveret. Nærmere oplysninger om indsamling og anvendelse af data med Google finder De i databeskyttelsesmeddelelserne fra Google på https://policies.google.com/privacy?hl=en. Her har De også muligheden for at ændre indstillingerne i databeskyttelsen, så De kan administrere og beskytte Deres data, som er behandlet af Google.
I så fald overføres Deres data også til USA. Der findes en afgørelse om tilstrækkeligheden fra Europakommissionen angående dataformidlinger til USA.
De har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af årsager som følge af Deres særlige situation, imod denne behandling af personlige data, 6 (1) f DSGVO.
Her må De slå anvendelsen af JavaScript fra i Deres browser. Vi gør dog opmærksom på, at De i dette tilfælde ikke kan bruge samtlige funktioner på dette website, som for eksempel de interaktive kort, i sit fulde omfang.

 

Registreringens varighed

Efter afsluttet ordreafvikling bliver oplysningerne lagret, først til fristen for garantien, derefter jævnfør lovmæssig, særligt skattemæssige og handelsretlige opbevaringsfrister, og efter udløb af fristerne slettes de, hvis De ikke har givet samtykke til yderligere behandling og anvendelse.

 

Den involverede persons rettigheder

Jævnfør nærliggende retlige forudsætninger har De følgende rettigheder, i overensstemmelse med artikel 15 til 20 DSGVO, til: Ret til information om, korrektion, slettelse samt indskrænkning af behandling og overførsel af data. Derudover har De, ifølge artikel 21 (1) DSGVO retten til at gøre indsigelse imod behandlingerne, som er baseret på artikel 6 (1) f DSGVO, såvel som mod behandlingen, som har til direct marketing som formål.

 

Kontakt os venligst såfremt der er yderligere spørgsmål.

 

Klageret hos tilsynsmyndighederne

De har jævnfør artikel 77 DSVGO retten til at klage til opsynsmyndighederne hvis De har opfattelsen, at behandlingen af Deres personlige data ikke er foregået retmæssigt.

 

seneste revision; 25.04.2018

luk menu

Vis produkter

Advarsel!

VKF Renzel Danmark ApS
Gå til top